NGUYỄN MINH TÀI CEO & Founder của vpet.vn

Nguyễn Minh Tài
Founder của Vpet.vn

Giới thiệu

Xin chào các bạn! Mình là Nguyễn Minh Tài - CEO đồng thời là người nghiên cứu phát triển hệ thống Vpet.vn. Mình là dân chuyên bên lập trình và hiểu rõ digital marketing cùng với sự yêu thương các "hoàng thượng" nên đã tạo ra kênh Vpet.vn. Tất cả nội dung được đăng tải trên Vpet.vn điều được chọn lọc kỹ lưỡng về nội dung và giá trị mang lại đến cho người đọc. Hãy ủng hộ Vpet và các dự án của công ty nhé!

Liên hệ

Liên hệ với Tài: https://vpet.vn/nguyen-minh-tai

Quê Quán: Quảng Ngãi, Việt Nam

#vpet #vpetvn #nguyenminhtai #ceovpet #thucungviet